Od wiosny 2013 r. w Muzeum można było zobaczyć przy pracy dekarzy kryjących słomianą strzechą dachy w ramach realizacji zadania “Konserwacja dachów zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum we Wdzydzach”.

Zadanie zostało dofinansowane przez
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe",
z priorytetu "Wspieranie działań muzealnych".
Programem/priorytetem zarządza
NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW.

W ramach zadania przeprowadzona została konserwacja muzealiów dwóch budynków mieszkalnych i dwóch gospodarczych znajdujących się na ekspozycji stałej pt.
"Architektura ludowa Pomorza Gdańskiego od XVII do XX w."
Chałupa ze Szczodrowa z ok. 1874 r.

Budynek mieszkalny z miejscowości Chrztowo z 1865 r.

Stodoła z miejscowości Szablewo z 1748 r.

Torfownik z miejscowości Tuszkowy z k. XIX w.