Ruszyła 5. edycja wakacyjnego plebiscytu
7 NOWYCH CUDÓW POLSKI.

W tym roku National Geographic Traveler nominowało
m.in. Muzeum we Wdzydzach.

Prosimy wszystkich o oddanie głosu na Muzeum na: 7cudow.national-geographic.pl/nominacje

Szanowni Państwo,
2 stycznia stanowisko Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach objęła dr Katarzyna Kulikowska - etnolog i socjolog.

Stopień doktora uzyskała z dziedziny etnologia i antropologia kulturowa na podstawie pracy Etnografia muzeum etnograficznego. Przypadek muzeów pomorskich.

Od 2004 r. pracowała w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, od 2012 r. na stanowisku kustosza. Jest wiceprezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, członkinią zarządu Sekcji Muzeologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz członkinią Instytutu Kaszubskiego.

Współredagowała książki Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie... (redakcja wraz z prof. dr hab. C. Obracht-Prondzyńskim; Muzeum Narodowe w Gdańsku) oraz Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku (opracowanie wraz z prof. J. Borzyszkowskim i prof. C. Obracht-Prondzyńskim; Instytut Kaszubski). W 2015 r. ukażą się kolejne publikacje zredagowane wspólnie z prof. dr hab. C. Obracht-Prondzyńskim: Śmieć w kulturze (Wydawnictwo Naukowe Katedra), Pomorska debata o kulturze (Instytut Kaszubski), Kulturowe analizy patriotyzmu (Wydawnictwo Naukowe Katedra). Napisała kilkanaście artykułów z zakresu etnologii i muzealnictwa, przygotowywała scenariusze wystaw. Zajmowała się także projektowaniem aranżacji ekspozycji muzealnych. Uczestniczyła w wielu warsztatach i kursach muzealniczych.

Dr Katarzyna Kulikowska zastąpiła Teresę Lasową, która odeszła na emeryturę po 27 latach sprawowania funkcji Dyrektora Muzeum.


Uroczyste nadanie stanowiska Dyrektora Muzeum we Wdzydzach przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Stoję od lewej: Dyrektor Departamentu Kultury Władysław Zawistowski, wieloletnia dyrektor Muzeum Teresa Lasowa,
dr Katarzyna Kulikowska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Zastępca Dyrektora Departamentu
d/s Kultury - Beata Jaworowska.


Teresa Lasowa i Katarzyna Kulikowska.


Podziękowania Teresy Lasowej
dla współpracowników.