W 2014 roku przeprowadziliśmy modernizację wystawy stałej: "Teodora i Izydor Gulgowscy w 90-lecie powstania Muzeum", prezentowanej w chałupie nr 3 z Chrztowa.

Po modernizacji wystawa zmieniła tytuł na: "Teodora i Izydor Gulgowscy - Twórcy pierwszego na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu"

Wystawa prezentuje dzieło Teodory (z d. Fethke) i Izydora Gulgowskich, którzy w 1906 r. urządzili w XVIII wiecznej gburskiej chałupie wystawę z typowym dla tego czasu wyposażeniem oraz cennymi okazami sztuki ludowej. Tym samym stworzyli oni pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Gulgowscy bazując na tradycyjnym wzornictwie oraz własnych projektach i umiejętnościach zręcznych rąk wykonawców, stworzyli niepowtarzalną wdzydzką szkołę haftu i plecionkarstwa. Wspólne wyroby T. i I. Gulgowskich oraz wiejskich kobiet i mężczyzn od początku XX wieku są symbolem lokalnej twórczości, którą Gulgowscy podnieśli do rangi sztuki. Kontynuacją Ich dzieła jest obecne 22 hektarowe Muzeum ze zbiorem 50 obiektów regionalnego budownictwa, wystawa wnętrz mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych i rzemieślniczych oraz kolekcje wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej.

Zadanie zostało dofinansowane przez
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe",
z priorytetu "Wspieranie działań muzealnych".
Programem/priorytetem zarządza
NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW.